Phiếu đăng ký đại học FPT 2021 Hệ đại học chính quy
Thí sinh điền đầy đủ thông tin bằng tiếng Việt có dấu.
Thông tin thí sinh
Thông tin trường THPT
Thông tin liên hệ
Thông tin đăng ký
Nhập mã TOP50 Nếu chưa có mã Top50. Vui lòng truy cập tại đây
Điểm THPT
Nếu điểm là số thập phân, sử dụng dấu chấm
Tôi cam kết những thông tin trên là đúng sự thật. Đại học FPT có quyền không công nhận kết quả của tôi trong trường hợp thông tin tôi cung cấp không chính xác.