ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TUYỂN SINH

Năm 2024, thí sinh đạt Top 40 và Top 50 (đối với thí sinh Thế hệ 1) SchoolRank đủ điều kiện xét tuyển vào Đại học FPT. Check Schoolrank ngay!

*Thí sinh Thế hệ 1: Người đầu tiên trong gia đình (gồm phụ huynh hoặc người bảo trợ và tất cả anh chị em ruột) học đại học